søndag den 1. juni 2014

Lærernetværket "It i folkeskolens fag"

Besked fra Sekretariatet It i Folkeskolen


Hermed en orientering om kommunens deltagelse i Lærernetværket for it i folkeskolens fag.

I jeres kommune har følgende lærere meldt sig til deltagelse i Lærernetværket:

Kommune: Vejle Kommune
Skole: Gårslev Skole, Lærer: Bo Larsen Fag: Matematik 
Skole: Vejle kommunale ungdomsskole, Lærer: Malene Møller Berg Fag: Dansk

Lærerne modtager bekræftelse på deres deltagelse onsdag den 4.8 2014.

Hvis I ønsker deltagelse fra flere af kommunens lærere er det muligt for disse at komme på Lærernetværkets venteliste.

Lærerne har mulighed for at indstille sig i samarbejde med deres skoleleder via http://www.emu.dk/modul/lærernetværket-it-i-skolens-fag 

Der er pt. mange opgaver, som skal løses i kommuner og skoler. Derfor flytter vi tidsfristen for indstilling, så den udløber den 13. juni 2014. Det er således fortsat muligt at få flere af kommunens lærere med i Lærernetværket, hvis I endnu ikke har udfyldt det udmeldte antal deltagerpladser.

Hvis I som forvaltning ønsker dialog med os omkring de indstillede læreres deltagelse i Lærernetværket, er I velkomne til at henvende jer til projektleder Tobias Heiberg på e-mail tohj@ucc.dk 

Anvendelse af nye forenklede Fælles Mål i skoleåret 2014/2015
Lærerne på de skoler, der deltager i lærernetværket, vil komme til at arbejde med de nye forenklede Fælles Mål i henholdsvis dansk og matematik. Der kan ansøges om dispensation til at anvende målene via et elektronisk ansøgningsskema på www.uvm.dk/laeringskonsulentere/ansoeg

Hvis kommunen eller den enkelte skole som helhed har ansøgt om dispensation hos Undervisningsministeriet, er der ikke behov for at ansøge særskilt i forbindelse med deltagelse i lærernetværket.

Som udgangspunkt bør de deltagende skoler vælge at arbejde med de nye, forenklede Fælles Mål i de fag og på de trin, hvor skolens lærere deltager. Det må dog ikke være en hindring for at den enkelte lærer kan deltage i lærernetværket. Vi opfordrer til dialog, såfremt kommunen ønsker at deltage i lærernetværket uden at vælge at arbejde med de nye Fælles Mål. Kontakt projektleder Tobias Heiberg på e-mail: tohj@ucc.dk

Med venlig hilsen

Sekretariatet for it i folkeskolen   
UNI•C - Styrelsen for it og læring

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar