fredag den 15. august 2014

En printstrategi - hvorfor nu det?

Vi er nu 2,5 år henne i strategien Den Digitale Skole, som udløber ved udgangen af 2015.

Vi er rigtig godt med i forhold til Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi.  Vi bliver stadig bedre til at forberede vores elever på et hverdags-, uddannelses- og arbejdsliv  hvor digitale medier, spiller en stadig større rolle. Vi bliver bedre til at udnytte de læringsportentialer, som laptops, tablets, mobiler og andre medier repræsenterer. Men hvad med print?Fra sommeren 2013 var der trådløst overalt på skolerne. Visionen i digitaliseringsstrategien er, at
alle elever med udgangen af 2015 er 1-1 device. Skolerne har givet eleverne mulighed for at medbringe deres egne bærbare, tablets og smartphones ud fra princippet Bring Your Own Device (BYOD). Men  hvor meget skal elever  (og medarbejdere) kunne printe fra deres egne devices

Der er grundlæggende tre formål med en printstrategi: 
  • Det pædagogiske formål: At øge elever og medarbejderes kompetencer i håndtering af den digitale tekst (i og udenfor skolen)
  • Det økonomiske formål: At reducere forbruget af print (printere, papir, toner, reparationer osv.)
  • Det grønne formål: At øge skolens bidrag til at gøre Vejle Kommune til grøn og bæredygtig. 


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar