mandag den 29. september 2014

Vejles Digital Post indsats omtalt af KL

Som tidligere beskrevet, her på bloggen, har Vejle Kommune særlig fokus på skoleelever, der enten er blevet eller snart bliver 15, og derfor skal til at modtage Digital Post fra det offentlige. Arbejdet med, at hjælpe de unge med Digital Post i høj grad båret kommunens lærer.

Vejle Kommune har startet en indsats som er blevet bemærket af KL.dk i dag, der bringer en artikel om netop Vejles Kommunes
særlige indsats.

Det er som altid glædeligt at opleve positiv respons og opmærksomhed omkring noget af det arbejde kommunen laver. Arbejdet med at forberede eleverne på den digitale kommunikation med det offentlige fortsætter naturligvis, og der vil med sikkerhed komme flere nyheder her om det kommende arbejde.

KL's artikel kan læses her

fredag den 26. september 2014

FrontRead

FrontRead har været forbi Uddannelse & Læring for at introducere deres applikation til forbedring af læseevner.

FrontRead giver mulighed for, at elever i 6. til 10. klasse kan forbedre deres læsehastighed, -forståelse og -strategier.  Appen har fokus på at forbedre de "almindelige" og "stærke" elevers læsefærdigheder. Det lille skub er vi naturligvis meget interesserede i at give eleverne da god læsehastighed og -forståelse er central for deres fremtid.

Ved at fokusere på på "almindelige" og "stærke" elever gør, at man hurtigt kan se de fremskridt den enkelte elev måtte have. Det er vigtigt at fastslå, at appen ikke er en læsehjælp, men en app der skal hjælpe til at forbedre allerede eksisterende evner.

FrontRead er som værktøj interessant og Uddannelse & Læring er således i gang med at evaluere applikationen for at undersøge hvordan programmet eventuelt kan anvendes i en undervisningssituation, og hvad udbyttet for lærere og elever er.

Kunne man forestille sig, at skolen involverede forældrene i anvendelsen af app'en? Udover at forældrene skulle støtte deres børn i at anvende app'en, kunne forældrene selv bruge den og måske blive udfordret på deres egen læsehastighed og egne læsestrategier.

onsdag den 24. september 2014

Besøg fra Kenya

Besøg fra Kenya School of Government hos Vejle Kommune.
I Denne uge har Vejle Kommune, som en del af Danish Capacity, besøg af Kenya School of Government. Mandag var delegationen fra Kenya på besøg på Greentech Center, Spinderihallerne, Campus Vejle og Vejle Kommune.

Under besøget på Vejle Kommune blev der diskuteret flere forskellige emner for mulig erfaringsudveksling og uddannelsesforløb. Fire forskellige områder blev diskuteret: 1) Health, handicaps, 2) Innovation, business, business development, 3) Education, capacity building, counselling, og 4) Active citizenship, citizen involvement.

Særligt interessant for Vejle Digitale Skoler var den store fokus på IT i relation til temaet 'Education, capacity building, counseling'. Der blev diskuteret alt fra ITs muligheder i forhold til uddannelse og administration til e-læringsplatforme.

Tirsdag blev der, efter rundvisning i Odense, arbejdet mere dybtgående med de tidligere temaer. Ledelsesakademiet var vært for en videre diskussion og fokusering i forhold til hvad alle parter ønskede at gå videre med. Som resultat af mødet har Kenya School of Government og Danish Capacity nu et udkast til det fremtidige arbejde.

Formålet med arbejdet er, at skabe fælles udvikling og uddannelsesforløb for både politikere og ledere i de nye regioner i Kenya. I det kommende arbejde vil Kenya School of Government og Danish Capacity, arbejder i fællesskab på at søge midler ved FN til finansiering af projektet.

mandag den 22. september 2014

Community med videoer fra pædagogisk praksis

Besøg af Amongi i Learning Lab
Onsdag den 17. september havde vi i Uddannelse og Læring besøg af Louise Hvid Jensen og Nicolai Seest, der står bag projektet Amongi.
Amongi er i færd med at lave en online platform til deling af videoer fra lærere og pædagogers praksis. Siden skal indeholde professionelle film. Der skal opbygges et community, hvor lærere og pædagoger på sigt også vil kunne uploade videoer fra egen praksis. Se de første tanker denne projektbeskrivelse og FAQ.

Ved mødet i Learning Lab fik repræsentanter fra interesserede skoler mere at vide om hvad der er på tegnebrættet. Skolerne og Amongi havde en meget interessant drøftelse af de muligheder og udfordringer som repræsentanterne kunne se i projektet. Det blev til en god og givtig diskussion, hvor rigtig mange aspekter af videobaseret videns- og kompetencedeling blev diskuteret. Særligt blev der lagt vægt på muligheden for at skabe praksisfællesskaber og faglige diskussioner. Der er således ønske om, at give lærere og pædagoger en mulighed for at eksperimentere og lære i fællesskab.

Alle de interesserede skoler reagerede meget positivt på ideen, og valgte alle at deltage i og bidrage til udviklingen af konceptet. Vejle kommune er således godt med i afprøvningen og formningen af projektet, takket være den store interesse fra skolelederne.

Ved mødet var 6 skoler repræsenteret, ved skolelederne:
Frank Jensen,  UngdomsCenter Vejle - 10 Klasse
Henrik Havnsgaard Christensen,  Højen Skole
Jesper Bruselius,  Søndermarksskolen 
Kristian Pedersen,  Mølholm Skole 
Lance Anthony Luscombe,  Smidstrup-Skærup Skole
Villy Raahauge, Egtved skole 
Fra Uddannelse & Læring deltog:
Arno Vesterholm, Anders Høgsbro Holm, Anders Juel Sørensen og Mads Bo-Kristensen.

fredag den 19. september 2014

Didaktisk design - Digitale læreprocesser


Professor Birgitte Holm Sørensen og Lektor Karin Levinsen kommer fra ILD - Forskningslab i It og Læringsdesign ved Aalborg Universitet. ILD og partnere gennemfører udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg vedr. it i folkeskolen på bl.a. Ungdomscenter Vejle. Projektet har fokus på elevernes egenproduktion og elevinddragelse.

Sørensen og Levinsnen præsenterer en didaktisk tænkning og praksis, der understøtter differentieret undervisning og elevers egen digitale produktion. Forfatterne tager afsæt i tre didaktiske rammedesign, der har deres force i hver deres undervisningssammenhæng:

- Fagfaglige undervisningsforløb - Tværfaglige projekter - Individuelle fordybelsesprojekter

Forfatterne introducerer begrebet elever som didaktiske designere og viser med konkrete eksempler fra dansk, matematik og tværfaglige forløb, hvordan læreren med et overordnet rammedesign kan understøtte elevernes design af deres egne læreprocesser og dermed deres kreativitet, innovative kompetencer og digitale dannelse.

Med trådløse teknologier, mobile enheder og web 2.0 udfordres relationen mellem elever og lærere, fordi eleverne allerede har digitale kompetencer og uden videre kobler praksisformer fra det fysiske klasserum med dem, de kender fra det virtuelle rum. Eleverne forholder sig fagligt undersøgende, samarbejder og forhandler aktivt med hinanden, hvilket gør deres digitale produktion til en effektiv læringsform. Bogen kan købes fra forlagets hjemmeside.

torsdag den 18. september 2014

Åbent FabLab i Spinderihallerne


Fra den 23. september til 16. december vil der være Åben FabLab i Spinderihallerne.
Værkstedet er åbent hver tirsdag mellem 14.00 og 20.00, hvor alle interesserede kan lære mere om digital fabrikation.

FabLab giver dig mulighed for, at slippe din indre opfinder løs og selv vække liv i dine idéer.
Værkstedet har flere forskellige fabrikationsværktøjer til rådighed f.eks. 3D printer, 3D scanner og vinylskærer. 

Arrangementerne er som udgangspunkt gratis, du skal blot betale for de materialer du bruger.
Du kan læse mere om det digitale værksted her. Du kan også læse mere om de mange interessante workshops, der afholdes i forbindelse med det åbne FabLab. Nogle kurser er gratis, mens andre kræver betaling og tilmelding. Se kalenderen og kursusbeskrivelser her.

Den første FabLab workshop afholdes den 23. september, 16.00 til 20.00 hvor VISUEL OPTUR giver introduktion til Adobe Illustrator og vinylskæreren. Det koster kun 475 kr., men skynd dig at tilmelde dig - der er kun 12 pladser. Læs mere om programmet for workshoppen og tilmeld dig her.


onsdag den 17. september 2014

Digital Post på skoleskemaet


Elev logger ind med sit NemID for første gang.
Fra 1. november bliver digital kommunikation mellem borgeren og det offentlige obligatorisk. I den forbindelse er der et større arbejde med at informere borgerne om hvad Digital Post er, og hvordan det fungerer. Der er flere og flere der tilmelder sig, men der er stadig et stykke vej endnu.

Interessant for tilmeldingen til Digital Post i Vejle Kommune er, at særligt de yngre borgere har en dårlig tilmeldingsgrad end de ældre. De 15 til 24-årige er målt på tilmeldingsgrad over gået af samtlige aldersgrupper mellem 25 og 74 år. Det er således kun gruppen af borgere over 75 år der har en dårligere tilmelding en de 15 til 24-årige, der ellers ofte omtales som digitale indfødte.

Fordi tilmeldingsgraden for de yngste er relativt lav er det et indsatsområde for Vejle Kommune. Kommunens indsats har to formål, det første at forbedre den føromtalte tilmelding, det næste formål er, at forbedre de unges forståelse af hvordan kommunikation med det offentlige foregår, og hvorfor der er vigtigt. Derfor vil der i uge 40 og 41 blive undervist i Digital Post i kommunens skoler.

Undervisningen af skoleeleverne er allerede begyndt, således er eleverne i 9. klasse på Ødsted Skole og Vinding Skole blevet undervist i Digital Post og viden om det offentlige. Undervisningen fungerede fint, og underviseren fandt det relevant for eleverne, at indgå i denne form for undervisning.

mandag den 15. september 2014

Chromebooks i Undervisningen


For læsere af denne blog kan der opstå en opfattelse af, at tablets og iPads er ved at skubbe den klassiske bærbare computer ud af billedet. Der er dog et alternativ til tablets; Chromebooks.
Chromebooken ligner umiddelbart en almindelig bærbar computer, men selve softwaren i computeren er forskelligt fra de computere som mange er vant til at arbejde med. Den er baseret på, at alle programmer der arbejdes med, ikke er installeret på computeren, men ligger på internettet. Google er producenten bag, hvilket betyder at Google Apps er en central funktion.

Billigt alternativ
 Chromebooks er billige, set i forhold til almindelige bærbare pc’er og tablets, de koster typisk det halve. Det giver skolen mulighed til få flere Chromebooks til deres elever, end pc’er eller tablets, for samme pris.

Let tilgængelighed
Mårslet skole har kørt et forsøg i et år med brug af Chromebooks, og erfaringerne er positive. Elever og lærere har rost den for, at være hurtig til at tænde, simpel brugerflade og ikke har brug for vedligeholdelse, alt dette giver både elever og lærere mulighed for at fokusere på selve undervisningen. Yderligere uddybning af forsøgets resultat kan læses her. 

torsdag den 11. september 2014

UCV fortæller om demonstrationsskoleprojekt

Ungdomscenter Vejle (UCV) deltog 11. september i KL og Undervisningsministeriets konference om demonstrationsskoleforsøg. Rasmus Ullerup, Liselotte Frandsen og Frank Jensen var med fra UCV. Rasmus fortalte om erfaringer fra skolens demonstrationsskoleprojekt, der har fokus på "elevinddragelse og elevernes egenproduktion". Se Rasmus' oplæg - her med eksempel på Lego Mindstorms i matematikundervisningen.

Rasmus Ullerup fortæller om erfaringer fra UCV
Søg på denne blog og få mere at vide om UCV som demonstrationsskole for It i folkeskolen

Christina Finsterbach Pedersen - Praktikant i Uddannelse & Læring


Jeg er startet som praktikant i Uddannelse & Læring 1. september, og mit praktikforløb vil vare frem til slutningen af året.

De sidste fire år har jeg haft min daglige gang på Syddansk Universitet i Odense. I den tid har jeg nået, at få erhvervet mig en bachelor i medievidenskab med tilvalg i design og er derefter begyndt på selvsamme kandidat. Det er en mulighed, at man på 2. år af kandidaten kan vælge, at komme ud og prøve erhvervslivets glæder, det var et tilbud jeg ikke ville sige nej til, da det giver mig mulighed for at prøve alle mine teorier af i praksis.

 Jeg har igennem min studietid beskæftiget mig med mange aspekter af medier, kommunikation og produktion. Medievidenskab er præget af, at medier er et bredt ord og emne, og jeg har derfor tilegnet mig en meget bred viden inden for emnet, hvad enten der er tale om TV, radio, internettet eller noget helt fjerde. Mit store interessefelt har altid ligget indenfor læring med medier, især læring gennem Ipads i folkeskolen, og jeg følte derfor, at denne afdeling var den rette for mig.

De arbejdsopgaver jeg kommer til at berøre vil spænde vidt, men mine primære opgaver vil omhandle kommunikation og videreformidling. Mine spidskompetencer ligger inden for produktion af det visuelle medie, billeder og video, og det er også nogle af de egenskaber jeg kommer til at trække meget på under mit praktikophold, hvor jeg vil fortælle den gode historie ude fra skolerne.

Af lidt mere private ting, kan jeg fortælle at jeg er 25 år gammel og bor i Odense. Jeg er glad for at nørkle med billed- og videoredigering, samt hjemmesider, hvilket er noget der optager meget af min fritid. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med praktikken i Uddannelse & Læring og få gjort mig mange spændende erfaringer.

Anders Juel Sørensen - Praktikant i Uddannelse & Læring


Den 1. september startede jeg som praktikant i Uddannelse & Læring, hvor jeg vil arbejde frem til årsskiftet.

Som praktikant vil jeg beskæftige mig med folkeskolen og digitalisering. Hvor Vejle kommune som det f.eks. kan ses her på bloggen har mange spændende projekter. Vejle kommunes relativt progressive tilgang til it i folkeskolen var en klar motivationsfaktor for at jeg ansøgte praktikantstillingen. Jeg er allerede kommet godt i gang med mange spændende opgaver, som I med sikkerhed vil se mere til til her på bloggen.

Fra mit studie i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, har jeg gennem lang tid beskæftiget mig med mange af de områder jeg kommer til at arbejde med ved Vejle kommune. Der er således flere overlap mellem hvad jeg tidligere har arbejdet med på mit studie og hvad jeg kommer til at beskæftige mig med her. Af særligt relevante projekter kan nævnes mit bachelorprojekt: ’Ledelse, udfordringer og forandring ved introduktion af ny skriveprogrammel i den danske folkeskole’. Projektet har vist sig at være relevant i forhold til arbejdet i Vejle kommune, hvor de fleste af de ændringer projektet behandler enten er påbegyndt eller i proces. Således har jeg gennem mit studie tidligere undersøgt lokal og cloudbasseret skriveprogrammel, ligeledes har jeg beskæftiget mig med de nye devices(såsom ipad’en) der løbende er kommet til at fylde mere og mere i folkeskolen.

Generelt gennem mit studie har jeg beskæftiget mig med offentlig digitalisering, hvor også digitalisering af kontakten mellem det offentlige og borgeren har været i fokus(f.eks. e-konsultation og Digital Post). Jeg har således gennem mit studie haft et generelt fokus på digitalisering.

Privat bor jeg i Aalborg, hvor jeg har boet siden studiestart. Jeg er 24 år gammel. Af mine fritidsinteresser kan nævnes it, hvor særligt Open Source har min interesse, endvidere har jeg stor interesse for teknik og politik generelt. Alt i alt er der et interessant sammenspil mellem mit studie og mine fritidsinteresser, hvilket også gør at jeg med stor glæde ser frem til rigtig at komme i gang med arbejdet.

mandag den 8. september 2014

FabLab@SchoolDK - kort foralt

Få svar på spørgsmålene - klik her

  • Hvad er FabLab@SchoolDK?
  • Hvad indeholder et FabLab?
  • Hvorfor digital fabrikation og design tænkning?
  • Hvor kan du få mere at vide?


fredag den 5. september 2014

iPad i første klasse på Egtved Skole

Uddannelse & Læring har en ambition om, at der i slutningen af 2015 er 1-1-computere på alle skoler. Det er et led i strategien Den Digitale Skole 2011-2015. Egtved Skole kører i dette skoleår år et forsøg med iPads i en første klasse. Mette Autzen (lærer), Lili Møller Lyngby (pædagog) og Leanette Bch (lærer) fortæller her om nogle af de første erfaringer
På Egtved skole 1 årgang har vi været så heldige at få lov til at undersøge, hvor langt en 1 årgang kan nå, med det digitale arbejde på 1 år.Vejle kommune har stillet en iPad til rådighed for elever og lærere på 1 årgang i skoleåret 2014-2015.

alfred 3.jpgVores mål var fra starten meget høje, vi ville undersøge ALT. Efter små 4 uger præget af en del tekniske opstarts vanskeligheder har vi sadlet lidt om. Vi kæmper fortsat med at få styr på køb og udrulning af apps, men driften og brugen af iPad kører nu bedre og eleverne stormer fremad. Fra starten af skoleåret besluttede vi, at vi ville læne os meget op af den norske model vurdering for læring. hvor vi opstiller de kriterier eleverne skal mestre for at nå i mål med en opgave. 

Vores mål for arbejdet med iPad sætter vi fremover også ind i disse mål skemaer, som vi prøver at opstille for alt arbejde på 1 årgang. Brugen af disse skemaer giver os overblik samt ro, til at få givet feedback til eleverne på deres it arbejde. Så fra at ville alt digitalt prøver vi nu at samle de områder vi vil berøre og sætte dem i VFL skemaer, det virker for os, og vi arbejder fortsat på, at se hvor langt vi kan nå digitalt, hvor få materialer vi er nød til at have på papir og på at undersøge hvor meget en elev i 1 kl kan rumme og indlære digitalt.
Et  VFL skema for et digitalt arbejde  kunne se sådan her ud

Mål for uglebog ( læs og skriv appen hedder i børnetale uglebogen )  torsdag og fredag 

Aktivitet
Kriterier
Mål
Skrive en bog i læs og skriv app
min bog skal have en forside

forsiden skal indeholde mit navn og titel på bogen

Min forside skal have et billede der passer til det min bog handler om

jeg skal have både elev og voksen skrift på alle siderne i min bog

jeg skal bruge de ord som Leanette og Mette har skrevet op på smartboardet i min bog
En færdig bog som opfylder alle kriterierne

Jeg skal kunne fortælle hvad min bog handler om

Jeg skal kunne læse min bog højt for andre

I dansk arbejder vi pt meget med den danske app læs og skriv . Vi har fra starten ønsket at eleverne skulle skrive sig ind il læsningen. Denne app er meget enkel i sin anvendelse, dvs lærerkræfterne kan sættes ind der hvor behovet er størst og mest akut. Eleverne har lynhurtigt taget denne app til sig, de skriver bøger i stor stil og med stor iver.
I læs og skriv appén skal eleverne børnestave i den øverste linje og de voksne voksenstaver så i den nederste linje
Appen understøtter meget fint den fonologiske metode hvor eleverne øver sig i, at blive fortrolig med bogstavernes lyde.

alfred 1.jpg
alfred 2.jpgEleverne finder selv billeder på google som understøtter deres tekst, eller de tager selv et billede med deres iPad. Også en opgave med stor læring i :-)
Vi har på 1 årgang besluttet at vi også vil bruge denne app som et portefolie værktøj. Eleverne skal på vores skole med til skolehjemsamtalerne. Vi stiller som krav til den første samtale at eleverne udvælger 3 bøger fra læs og skriv appen. Den første skal være fra august, den næste fra september og den sidste var oktober. Eleven skal så til skolehjemsamtalen læse bøgerne op for forældrene og os lærere og deltage i en samtale om, hvordan han / hun er rykket  sig fagligt, hvilken progression der har været og være med til at sætte faglige mål op for dansk de næste f.eks. 2 måneder frem.

Da eleverne har taget meget fint i mod denne app arbejder vi også med planer om at prøve den af i engelsk, og ved demonstrationsbesøg i 0.kl og evt børnehaven i byen.

Se evt. også forskningsrapport fra Vejle Midtbyskole: iPads i en skole i bevægelse

onsdag den 3. september 2014

Laboratorium for teknologi, design, leg & læring

Sæt dit præg på udviklingen af nyt kraftcenter for udvikling af produkter og services til børn og unge. 


Billede: Så er vi i gang! // Kedelbygningen, der ligger i tilknytning til Spinderihallerne, gennemgår lige nu en stor renovering og indrettes til en nyt ”Laboratorium for teknologi, design, leg & læring”. Der bliver plads til ca. 20 virksomheder i bygningen – og udlejningen er nu i fuld gang! Vi prioriterer virksomheder der benytter design, teknologi eller kunst til at udvikle produkter og services til børn. Er det noget for dig, så skynd dig at læse mere her: www.spinderihallerne.dk/bliv-lejer-i-kedelbygningen, eller kontakt Katrine Holm Kanstrup, kahka@vejle.dk og hør mere!

Kedelbygningen, der ligger i tilknytning til Spinderihallerne i Vejle, gennemgår lige nu en stor renovering og indrettes til en nyt ”Laboratorium for teknologi, design, leg & læring”.Kedelbygningen, der ligger i tilknytning til Spinderihallerne, gennemgår lige nu en stor renovering og indrettes til en nyt ”Laboratorium for teknologi, design, leg & læring”. Der bliver plads til ca. 20 virksomheder i bygningen – og udlejningen er nu i fuld gang! Laboratoriet prioriterer virksomheder der benytter design, teknologi eller kunst til at udvikle produkter og services til børn. 

Sekretariatet for Fablab@SchoolDK får til huse i Kedelbygningen, hvor der også etableres et spændende Digitalt Fabrikationslaboratorium (et FabLab), hvor elever, lærere og pædagoger kan møde virksomheder, inspireres, udveksle og uddannes i næste generations it, innovation og designtænkning. 

Er det noget for dig, så skynd dig at læse mere her, eller kontakt Katrine Holm Kanstrup, kahka@vejle.dk og hør mere! 

mandag den 1. september 2014

100.000 hits

Så nåede vi 100.000 sidevisninger på Vejle Digitale Skoler.