mandag den 22. september 2014

Community med videoer fra pædagogisk praksis

Besøg af Amongi i Learning Lab
Onsdag den 17. september havde vi i Uddannelse og Læring besøg af Louise Hvid Jensen og Nicolai Seest, der står bag projektet Amongi.
Amongi er i færd med at lave en online platform til deling af videoer fra lærere og pædagogers praksis. Siden skal indeholde professionelle film. Der skal opbygges et community, hvor lærere og pædagoger på sigt også vil kunne uploade videoer fra egen praksis. Se de første tanker denne projektbeskrivelse og FAQ.

Ved mødet i Learning Lab fik repræsentanter fra interesserede skoler mere at vide om hvad der er på tegnebrættet. Skolerne og Amongi havde en meget interessant drøftelse af de muligheder og udfordringer som repræsentanterne kunne se i projektet. Det blev til en god og givtig diskussion, hvor rigtig mange aspekter af videobaseret videns- og kompetencedeling blev diskuteret. Særligt blev der lagt vægt på muligheden for at skabe praksisfællesskaber og faglige diskussioner. Der er således ønske om, at give lærere og pædagoger en mulighed for at eksperimentere og lære i fællesskab.

Alle de interesserede skoler reagerede meget positivt på ideen, og valgte alle at deltage i og bidrage til udviklingen af konceptet. Vejle kommune er således godt med i afprøvningen og formningen af projektet, takket være den store interesse fra skolelederne.

Ved mødet var 6 skoler repræsenteret, ved skolelederne:
Frank Jensen,  UngdomsCenter Vejle - 10 Klasse
Henrik Havnsgaard Christensen,  Højen Skole
Jesper Bruselius,  Søndermarksskolen 
Kristian Pedersen,  Mølholm Skole 
Lance Anthony Luscombe,  Smidstrup-Skærup Skole
Villy Raahauge, Egtved skole 
Fra Uddannelse & Læring deltog:
Arno Vesterholm, Anders Høgsbro Holm, Anders Juel Sørensen og Mads Bo-Kristensen.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar