torsdag den 11. september 2014

Anders Juel Sørensen - Praktikant i Uddannelse & Læring


Den 1. september startede jeg som praktikant i Uddannelse & Læring, hvor jeg vil arbejde frem til årsskiftet.

Som praktikant vil jeg beskæftige mig med folkeskolen og digitalisering. Hvor Vejle kommune som det f.eks. kan ses her på bloggen har mange spændende projekter. Vejle kommunes relativt progressive tilgang til it i folkeskolen var en klar motivationsfaktor for at jeg ansøgte praktikantstillingen. Jeg er allerede kommet godt i gang med mange spændende opgaver, som I med sikkerhed vil se mere til til her på bloggen.

Fra mit studie i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, har jeg gennem lang tid beskæftiget mig med mange af de områder jeg kommer til at arbejde med ved Vejle kommune. Der er således flere overlap mellem hvad jeg tidligere har arbejdet med på mit studie og hvad jeg kommer til at beskæftige mig med her. Af særligt relevante projekter kan nævnes mit bachelorprojekt: ’Ledelse, udfordringer og forandring ved introduktion af ny skriveprogrammel i den danske folkeskole’. Projektet har vist sig at være relevant i forhold til arbejdet i Vejle kommune, hvor de fleste af de ændringer projektet behandler enten er påbegyndt eller i proces. Således har jeg gennem mit studie tidligere undersøgt lokal og cloudbasseret skriveprogrammel, ligeledes har jeg beskæftiget mig med de nye devices(såsom ipad’en) der løbende er kommet til at fylde mere og mere i folkeskolen.

Generelt gennem mit studie har jeg beskæftiget mig med offentlig digitalisering, hvor også digitalisering af kontakten mellem det offentlige og borgeren har været i fokus(f.eks. e-konsultation og Digital Post). Jeg har således gennem mit studie haft et generelt fokus på digitalisering.

Privat bor jeg i Aalborg, hvor jeg har boet siden studiestart. Jeg er 24 år gammel. Af mine fritidsinteresser kan nævnes it, hvor særligt Open Source har min interesse, endvidere har jeg stor interesse for teknik og politik generelt. Alt i alt er der et interessant sammenspil mellem mit studie og mine fritidsinteresser, hvilket også gør at jeg med stor glæde ser frem til rigtig at komme i gang med arbejdet.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar