onsdag den 24. september 2014

Besøg fra Kenya

Besøg fra Kenya School of Government hos Vejle Kommune.
I Denne uge har Vejle Kommune, som en del af Danish Capacity, besøg af Kenya School of Government. Mandag var delegationen fra Kenya på besøg på Greentech Center, Spinderihallerne, Campus Vejle og Vejle Kommune.

Under besøget på Vejle Kommune blev der diskuteret flere forskellige emner for mulig erfaringsudveksling og uddannelsesforløb. Fire forskellige områder blev diskuteret: 1) Health, handicaps, 2) Innovation, business, business development, 3) Education, capacity building, counselling, og 4) Active citizenship, citizen involvement.

Særligt interessant for Vejle Digitale Skoler var den store fokus på IT i relation til temaet 'Education, capacity building, counseling'. Der blev diskuteret alt fra ITs muligheder i forhold til uddannelse og administration til e-læringsplatforme.

Tirsdag blev der, efter rundvisning i Odense, arbejdet mere dybtgående med de tidligere temaer. Ledelsesakademiet var vært for en videre diskussion og fokusering i forhold til hvad alle parter ønskede at gå videre med. Som resultat af mødet har Kenya School of Government og Danish Capacity nu et udkast til det fremtidige arbejde.

Formålet med arbejdet er, at skabe fælles udvikling og uddannelsesforløb for både politikere og ledere i de nye regioner i Kenya. I det kommende arbejde vil Kenya School of Government og Danish Capacity, arbejder i fællesskab på at søge midler ved FN til finansiering af projektet.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar