torsdag den 11. september 2014

Christina Finsterbach Pedersen - Praktikant i Uddannelse & Læring


Jeg er startet som praktikant i Uddannelse & Læring 1. september, og mit praktikforløb vil vare frem til slutningen af året.

De sidste fire år har jeg haft min daglige gang på Syddansk Universitet i Odense. I den tid har jeg nået, at få erhvervet mig en bachelor i medievidenskab med tilvalg i design og er derefter begyndt på selvsamme kandidat. Det er en mulighed, at man på 2. år af kandidaten kan vælge, at komme ud og prøve erhvervslivets glæder, det var et tilbud jeg ikke ville sige nej til, da det giver mig mulighed for at prøve alle mine teorier af i praksis.

 Jeg har igennem min studietid beskæftiget mig med mange aspekter af medier, kommunikation og produktion. Medievidenskab er præget af, at medier er et bredt ord og emne, og jeg har derfor tilegnet mig en meget bred viden inden for emnet, hvad enten der er tale om TV, radio, internettet eller noget helt fjerde. Mit store interessefelt har altid ligget indenfor læring med medier, især læring gennem Ipads i folkeskolen, og jeg følte derfor, at denne afdeling var den rette for mig.

De arbejdsopgaver jeg kommer til at berøre vil spænde vidt, men mine primære opgaver vil omhandle kommunikation og videreformidling. Mine spidskompetencer ligger inden for produktion af det visuelle medie, billeder og video, og det er også nogle af de egenskaber jeg kommer til at trække meget på under mit praktikophold, hvor jeg vil fortælle den gode historie ude fra skolerne.

Af lidt mere private ting, kan jeg fortælle at jeg er 25 år gammel og bor i Odense. Jeg er glad for at nørkle med billed- og videoredigering, samt hjemmesider, hvilket er noget der optager meget af min fritid. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med praktikken i Uddannelse & Læring og få gjort mig mange spændende erfaringer.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar