fredag den 19. september 2014

Didaktisk design - Digitale læreprocesser


Professor Birgitte Holm Sørensen og Lektor Karin Levinsen kommer fra ILD - Forskningslab i It og Læringsdesign ved Aalborg Universitet. ILD og partnere gennemfører udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg vedr. it i folkeskolen på bl.a. Ungdomscenter Vejle. Projektet har fokus på elevernes egenproduktion og elevinddragelse.

Sørensen og Levinsnen præsenterer en didaktisk tænkning og praksis, der understøtter differentieret undervisning og elevers egen digitale produktion. Forfatterne tager afsæt i tre didaktiske rammedesign, der har deres force i hver deres undervisningssammenhæng:

- Fagfaglige undervisningsforløb - Tværfaglige projekter - Individuelle fordybelsesprojekter

Forfatterne introducerer begrebet elever som didaktiske designere og viser med konkrete eksempler fra dansk, matematik og tværfaglige forløb, hvordan læreren med et overordnet rammedesign kan understøtte elevernes design af deres egne læreprocesser og dermed deres kreativitet, innovative kompetencer og digitale dannelse.

Med trådløse teknologier, mobile enheder og web 2.0 udfordres relationen mellem elever og lærere, fordi eleverne allerede har digitale kompetencer og uden videre kobler praksisformer fra det fysiske klasserum med dem, de kender fra det virtuelle rum. Eleverne forholder sig fagligt undersøgende, samarbejder og forhandler aktivt med hinanden, hvilket gør deres digitale produktion til en effektiv læringsform. Bogen kan købes fra forlagets hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar