fredag den 26. september 2014

FrontRead

FrontRead har været forbi Uddannelse & Læring for at introducere deres applikation til forbedring af læseevner.

FrontRead giver mulighed for, at elever i 6. til 10. klasse kan forbedre deres læsehastighed, -forståelse og -strategier.  Appen har fokus på at forbedre de "almindelige" og "stærke" elevers læsefærdigheder. Det lille skub er vi naturligvis meget interesserede i at give eleverne da god læsehastighed og -forståelse er central for deres fremtid.

Ved at fokusere på på "almindelige" og "stærke" elever gør, at man hurtigt kan se de fremskridt den enkelte elev måtte have. Det er vigtigt at fastslå, at appen ikke er en læsehjælp, men en app der skal hjælpe til at forbedre allerede eksisterende evner.

FrontRead er som værktøj interessant og Uddannelse & Læring er således i gang med at evaluere applikationen for at undersøge hvordan programmet eventuelt kan anvendes i en undervisningssituation, og hvad udbyttet for lærere og elever er.

Kunne man forestille sig, at skolen involverede forældrene i anvendelsen af app'en? Udover at forældrene skulle støtte deres børn i at anvende app'en, kunne forældrene selv bruge den og måske blive udfordret på deres egen læsehastighed og egne læsestrategier.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar