fredag den 5. september 2014

iPad i første klasse på Egtved Skole

Uddannelse & Læring har en ambition om, at der i slutningen af 2015 er 1-1-computere på alle skoler. Det er et led i strategien Den Digitale Skole 2011-2015. Egtved Skole kører i dette skoleår år et forsøg med iPads i en første klasse. Mette Autzen (lærer), Lili Møller Lyngby (pædagog) og Leanette Bch (lærer) fortæller her om nogle af de første erfaringer
På Egtved skole 1 årgang har vi været så heldige at få lov til at undersøge, hvor langt en 1 årgang kan nå, med det digitale arbejde på 1 år.Vejle kommune har stillet en iPad til rådighed for elever og lærere på 1 årgang i skoleåret 2014-2015.

alfred 3.jpgVores mål var fra starten meget høje, vi ville undersøge ALT. Efter små 4 uger præget af en del tekniske opstarts vanskeligheder har vi sadlet lidt om. Vi kæmper fortsat med at få styr på køb og udrulning af apps, men driften og brugen af iPad kører nu bedre og eleverne stormer fremad. Fra starten af skoleåret besluttede vi, at vi ville læne os meget op af den norske model vurdering for læring. hvor vi opstiller de kriterier eleverne skal mestre for at nå i mål med en opgave. 

Vores mål for arbejdet med iPad sætter vi fremover også ind i disse mål skemaer, som vi prøver at opstille for alt arbejde på 1 årgang. Brugen af disse skemaer giver os overblik samt ro, til at få givet feedback til eleverne på deres it arbejde. Så fra at ville alt digitalt prøver vi nu at samle de områder vi vil berøre og sætte dem i VFL skemaer, det virker for os, og vi arbejder fortsat på, at se hvor langt vi kan nå digitalt, hvor få materialer vi er nød til at have på papir og på at undersøge hvor meget en elev i 1 kl kan rumme og indlære digitalt.
Et  VFL skema for et digitalt arbejde  kunne se sådan her ud

Mål for uglebog ( læs og skriv appen hedder i børnetale uglebogen )  torsdag og fredag 

Aktivitet
Kriterier
Mål
Skrive en bog i læs og skriv app
min bog skal have en forside

forsiden skal indeholde mit navn og titel på bogen

Min forside skal have et billede der passer til det min bog handler om

jeg skal have både elev og voksen skrift på alle siderne i min bog

jeg skal bruge de ord som Leanette og Mette har skrevet op på smartboardet i min bog
En færdig bog som opfylder alle kriterierne

Jeg skal kunne fortælle hvad min bog handler om

Jeg skal kunne læse min bog højt for andre

I dansk arbejder vi pt meget med den danske app læs og skriv . Vi har fra starten ønsket at eleverne skulle skrive sig ind il læsningen. Denne app er meget enkel i sin anvendelse, dvs lærerkræfterne kan sættes ind der hvor behovet er størst og mest akut. Eleverne har lynhurtigt taget denne app til sig, de skriver bøger i stor stil og med stor iver.
I læs og skriv appén skal eleverne børnestave i den øverste linje og de voksne voksenstaver så i den nederste linje
Appen understøtter meget fint den fonologiske metode hvor eleverne øver sig i, at blive fortrolig med bogstavernes lyde.

alfred 1.jpg
alfred 2.jpgEleverne finder selv billeder på google som understøtter deres tekst, eller de tager selv et billede med deres iPad. Også en opgave med stor læring i :-)
Vi har på 1 årgang besluttet at vi også vil bruge denne app som et portefolie værktøj. Eleverne skal på vores skole med til skolehjemsamtalerne. Vi stiller som krav til den første samtale at eleverne udvælger 3 bøger fra læs og skriv appen. Den første skal være fra august, den næste fra september og den sidste var oktober. Eleven skal så til skolehjemsamtalen læse bøgerne op for forældrene og os lærere og deltage i en samtale om, hvordan han / hun er rykket  sig fagligt, hvilken progression der har været og være med til at sætte faglige mål op for dansk de næste f.eks. 2 måneder frem.

Da eleverne har taget meget fint i mod denne app arbejder vi også med planer om at prøve den af i engelsk, og ved demonstrationsbesøg i 0.kl og evt børnehaven i byen.

Se evt. også forskningsrapport fra Vejle Midtbyskole: iPads i en skole i bevægelse

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar