fredag den 31. oktober 2014

Deadline for tilmelding til Digital Post

Fra 1. november 2014 bliver Danmark lidt mere digital. Alle breve fra det offentlige kommer ikke længere gennem brevsprækken mere, men lander i din digitale postkasse eller e-Boks.

Som tidligere beskrevet har Vejle Kommune i uge 40-41 gjort en stor indsats for, at få skoleelever til at tilmelde sig.

Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig Digital Post, kan du nå det endnu. Du kan tilmelde dig Digital Post på enten borger.dk eller på e-Boks.dk.

Brug for hjælp?

Vejle Digitale Skoler opfordrer alle sine læsere til at tage snakken om Digital Post-tilmelding med deres venner. bekendte og kollegaer, så vi kan få de 25,1 % med, der endnu ikke har fået tilmeldt sig Digital Post i Vejle Kommune.


onsdag den 29. oktober 2014

Vejle Skoler på Stanford University

Lærere fra Novaskolen, Kirkebakkeskolen og Ungdomscenter Vejle er på studietur til Stanford Universitet og Silicon Valley. De deltager i Stanford Universitetets konference om læring i Fablabs. Og så besøger de skoler for at se, hvordan skoler i Silicon Valley og San Francisco arbejder med de nyeste teknologier.

Vi kan lære noget af amerikanerne, men de kan også lære noget af os. Charlotte Mathiesen fra Novaskolen og Ana Cabaral fra Spinderihallerne holdt en workshop, hvor de viste, hvordan de arbejder teknologi, læring og innovation i undervisningen. Se omtale af projektet her.

Læs om Fablabs - og digital fabrikation, design tænkning og innovationsundervisning i Vejle Kommune.


mandag den 27. oktober 2014

Grib Begrebet

Aarhus Social- og Sundhedsskole er udkommet med en læringsapplikation, grib begrebet, til brug i undervisningen. Applikationen giver eleverne mulighed for, at være medskabende aktører i spillet, da de selv kan sætte rammerne for læringen.

Læringsspillet giver eleverne mulighed for, at konstruere fire forskellige begreber, og til de begreber skal de finde fire forskellige billeder eller illustrationer, enten via internettet eller iPadens kamera. Efterfølgende består øvelsen i, at et andet hold skal løse opgaven ved at kæde begreberne sammen med billederne. Se vejledning til spillet her.

Spillet er ikke udviklet til en speciel aldersklasse eller undervisningssammenhæng, idet rammer er så fleksible, vil det kunne indgå i mange læringssituationer.

Spillet er nu tilgængeligt i App Store og kan downloades gratis.

Du kan læse mere om spillet her. 

fredag den 24. oktober 2014

Ny brugerportal til Den Digitale Folkeskole

For at understøtte 'Den Digitale Skole' har KL og staten igangsat et initiativ til en ny brugerportal for skolen. Portalen har til formål at skabe én indgang for elever, forældre, pædagogiske personale, lærer og skoleledelse.

Portalen vil integrere forskellige oplysninger omhandlende eleverne i et overordnet 'dashboard'.
Igennem dashboardet kan der opnås adgang til de forskellige systemer kommunen anvender til læring, trivsel og samarbejde. Dashboardet vil derfor være forskelligt fra kommune til kommune.

Det er således målet at der gives let adgang for alle brugere til: "Plan for dagen/ugen/året, tilmeldte: aktiviteter, læringsforløb, opgaver, resultater af nationale test, læringsmål, adgang til at kommunikere digitalt og adgang til relevant viden fra vidensportaler, herunder EMU."(Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen).

Eleverne får således en platform hvor de kan dele materiale med deres klassekammerater, arbejde med faglige aktiviteter og kommunikere med deres lærer. Der ligger naturligvis et stort arbejde i selve portalen, også for kommunen, fordi der vil være mange systemer, der skal kunne tale sammen. Samtidig skal det sikres, at der er let og sikker adgang til systemet. 
Arbejdet med de interne systemer og udbredelsen til skolerne skal stå færdigt i udgangen af 2017.  

Du kan læse mere om brugerportalinitiativet til den digitale folkeskole på KL's hjemmeside.

onsdag den 22. oktober 2014

Chromebooks i Skolen

En hjørnesten i 'Den Digitale Skole' må anses for at være innovation. At arbejde med IT betyder også, at arbejde i en enormt omskiftelig verden. Dette betyder at vi er nødt til hele tide at holde et vågent øje med, hvad der sker omkring os. En af de teknologier der er opstået inden for de seneste år er Chromebooken. Vi har tidligere omtalt Chromebooken her på bloggen, og teknologien er rigtig spændende.

Vi har i Uddannelse & Læring eksperimenteret en del med Chormebooks. Teknologien er rigtig spændende og det er sandsynligt at der skal eksperimenteres yderligere med den. Fra forvaltningens synspunkt er disse enheder yderst interessante da de er yderst lette at vedligeholde, samtidig med at prisen er relativt lav.

Senest har vi haft fat i nogle Lenovo's Yoga Chromebooks. Disse bærbare har mange gode egenskaber. Prisen er i udgangspunktet god, men vigtigere er, at disse maskiner er bygget meget robuste og fleksible. Fleksibiliteten opstår i at skærmen er trykfølsom og kan vrides rundt så den får tablet funktionalitet. Endvidere integrer Chromebooken rigtig godt med Google Apps.

Chromebooken har alt i alt potentiale i skole regi. For skolen er de relativt lette at administrere og vedligeholde, mens de er meget lette at anvende, billige og selvkørende for eleverne. Chromebooken har altså mulighed for, at blive et alternativ til både bærbare computere og tablets, da den indeholder muligheden for, at agere som både tablet og computer.


mandag den 20. oktober 2014

Temadag om Elevplans-værktøjer

Dato:                 Mandag d. 17. november 2014
Tidsrum:           09.00 – 15.00
Sted:                 Hornstrupcentret:
Målgruppe:       Skoleledelser og pædagogisk ansatte
Begrænsning:   3 personer/skole
Forudsætning:  Både ledelse og ansatte er repræsenteret

Krav til alle aktører:  
De forskellige platforme skal kunne interagere med KMD Education og kunne opfylde de forpligtelser, der er til uddannelsesplanen, som skal indrapporteres pr. 1. december.
Mulighed for at afprøve de respektive platforme inden d. 17. november
      

Program:
09.00 – 09.25    Ankomst og kaffe
09.25 - 09.30     Velkomst v/chef for Udd. & Læring, Anette Jensen
09.30 – 10.30    ItsLearning præsenterer elevplansværktøjet i SkoleIntra
                        v/salgskonsulent Ole Gram Clausen
10.30 – 11.00    Kaffepause
11.00 – 12.00    UV-Data præsenterer elevplansværktøjet ”Min uddannelse”
                        v/Anette Larsen

12.00 – 12.45    Frokost

12.45 – 13.45    KMD præsenterer elevplansværktøjet ”Vokal”
                        v/salgskonsulent Mette Lysemose Jensen
13.45 – 14.00    Kaffepause
14.00 – 15.00    Intern debat / proces om de tidligere indlæg + opsamling

Leder af UU-Vejle Kjeld Petersen er inviteret


Tilmelding til: Berit Johansen, Læringscenterkontoret – tlf. 768 15064 eller på e-mail:   bekjo@vejle.dk
                      Senest d. 31. oktober 2014

Med venlig hilsen
Karsten Boll          &      Arno Vesterholm
Skolebibliotekskonsulent        IT-konsulent

mandag den 13. oktober 2014

torsdag den 9. oktober 2014

Infomøde om 3D-printere

Tid: 25. november kl. 14-17
Målgruppe: Pædagogisk personale og ledere på skolerne i Vejle Kommune.
Sted: FabLab i Spinderihallerne, Spinderigade 11E, 7100 Vejle
Tilmelding: Tilmeld dig i Plan2Learn. Deadline for tilmelding 19. november.

Bemærk: Der er plads til 20 deltagere

FabLab@School Vejle og Uddannelse & Læring inviterer alle undervisere til at deltage i infomøde om 3D-printere.

På mødet vil vi forklare helt grundlæggende om 3D-printere. Hvad er det, hvordan virker det, hvilke materialer kan bruges, etc.

Vi vil vise forskellige 3D-printere, deres fordele og ulemper samt forskellige processer til at bruge dette værktøj (åbne biblioteker i web, 3D-modelleringsmuligheder og 3D-scanningsmuligheder).

Vi vil også fortælle om ideer til brug af 3D-printere med elever i klassen.

Hvis du er interesseret i emnet, så husk at komme i FabLab Spinderihallerne den 25. november, kl. 14-17. Det er en fantastisk mulighed for at få mere at vide om dette værktøj og forstå, hvad Uddannelse & Læring og FabLab@School Vejle kan tilbyde og komme i kontakt med andre undervisere, der er interesseret i 3D-printere.

Mødet kræver ikke forudgående viden om emnet.

Kontakt: Ana Catarina CabralArno Vesterholm eller Mads Bo-Kristensen


Du kan læse mere om Fablab@schoolDK på bloggen her

onsdag den 8. oktober 2014

KomSim

Vores kollegaer på Vifin har som altid gang i mange spændende projekter, et af dem er Kommunikationssimulatoren, også kaldet KomSim. KomSim er et værktøj til at intensivere genoptræningsindsatsen for personer der er blevet ramt af f.eks. en blodprop eller hjerneblødning. Dette rammer ca. 15.000 dansker hvert år, af dem vil ca. 3.000 udvikle afasi(nedsat evne til at tale).

KomSim teknologien er en videreudvikling og tilpasning af DanskSimulatoren, som Vifin har haft stor succes med. Udviklingen af KomSim sker i samarbejde med logopæder. KomSim er således et værktøj til intensivering af genoptræning af talesproget, og et værktøj til logopæder i deres arbejde.

KomSim er i øjeblikket i løbende udvikling, som følge af dialog med logopæder. Formålet med simulatoren er, at automatisere nogle af de øvelsesprogrammer, der i dag bliver specialudviklet til den enkelte patient. Derfor inderholder KomSim et væsentligt besparelsespotentiale.

Fordi KomSim er digital træning betyder det også at brugerne har mulighed for at genoptræne hjemme sammen med f.eks. familien og derved intensivere genoptræning.  I programmet har Logopæden endvidere mulighed for at følge brugernes udvikling og lave løbende tilpasning af træningen.


mandag den 6. oktober 2014

Lektier Online

Torsdag 6. november inviterer Lektier Online til temadag, omhandlende 'Moderne Læringskultur' på Statsbiblioteket i Aarhus. Gennem oplæg og debat vil problematikker og muligheder i fremtidens undervisningens- og læringsmiljøer blive belyst. Du kan få nærmere oplysninger om konferencen her.

Lektier Online er primært et tilbud til unge i 6. - 10. klasse, der ønsker hjælp til lektierne. Senest er platformen udvidet til også at inkludere gymnasieelever. Lektiehjælpen foregår online hvor den enkelte elev får kontakt til en 'lektiehjælper'. Selve lektiehjælpen foregår gennem, enten tekst- eller videobaseret chat, med mulighed for fildeling og en digital tavle.

 Lektier Online fungerer som en abonnementsbaseret service, hvor enten den enkelte skole eller kommune som helhed kan vælge at give eleverne adgang til protalen.

'Lektiehjælperne' arbejder typisk som frivillige og er ofte studerende, der ønsker at hjælpe unge med behov for hjælp med lektierne.

Du kan læse mere om Lektier Online ved at besøge deres hjemmeside, eller læse mere uddybende om projektet hos Statsbiblioteket.

Er du interesseret i at blive frivillig 'Lektiehjælper' kan du læse mere her.

 

fredag den 3. oktober 2014

Hvad mon skolen byder på 2016-20?

Hvad skal næste strategi for Den Digitale Skole indeholde? Det kommer vi til at diskutere.

25. september blev Digitaliseringsmessen 2014 endnu en gang afholdt i Odense Kongrescenter.

Flere udstillere og indlæg kredsede om  krav til fremtidens it i kommunerne.  Et af disse var Pia Færchs indlæg om KLs næste digitaliseringsstrategi. Pia Færch er chef for KL's kontor for Digitalisering og Borgerbetjening og ansvarlig for den proces, der nu forestår med udarbejdelsen af en strategi for perioden 2016-20. Hvad skal fokus være? Det har KL et bud på.

Klik på billederne og få dem forstørret.

Hvad skal fokus være?
Hvad bliver processen?

onsdag den 1. oktober 2014

Printstrategi 2014 - 2016

I Uddannelse & Læring har vi nu i 2,5 år arbejdet med 'Den digitale Skole' som en del af 'Digitaliseringsstrategi 2011-2015'. Som et led i strategien, 'Den digitale Skole', har Uddannelse og Læring udarbejdet en printstrategi.

Printstrategien har det formål, at gøre Vejle til en grøn og bæredygtig kommune ved at reducere skolernes brug af print. Kommunen har et ønske om, at give både elever og lærer bedre kompetencer til, at begå sig i en digital verden.

Målet er at opnå en halvering af print i både 2015, og endnu en halvering i 2016.

For at nå i mål med strategien er det en forudsætning at både elever og lærer, anvender computere eller tablets til at producere, læse og dele digitale dokumenter.

Det er naturligvis en ambitiøs målsætning, hvor både elever og lærere skal ændre deres måde at forstå arbejdet i skolen på. For nogle vil det allerede nu være naturligt at 'digitalisere' undervisningen, mens andre vil skulle gennem en omstilling. Denne omstilling håber vi vil gå smertefrit, da de fleste skoler allerede er blevet meget digitale.

Selve strategien kan findes her. Du kan også få et hurtigt overblik via Powerpoint.