fredag den 24. oktober 2014

Ny brugerportal til Den Digitale Folkeskole

For at understøtte 'Den Digitale Skole' har KL og staten igangsat et initiativ til en ny brugerportal for skolen. Portalen har til formål at skabe én indgang for elever, forældre, pædagogiske personale, lærer og skoleledelse.

Portalen vil integrere forskellige oplysninger omhandlende eleverne i et overordnet 'dashboard'.
Igennem dashboardet kan der opnås adgang til de forskellige systemer kommunen anvender til læring, trivsel og samarbejde. Dashboardet vil derfor være forskelligt fra kommune til kommune.

Det er således målet at der gives let adgang for alle brugere til: "Plan for dagen/ugen/året, tilmeldte: aktiviteter, læringsforløb, opgaver, resultater af nationale test, læringsmål, adgang til at kommunikere digitalt og adgang til relevant viden fra vidensportaler, herunder EMU."(Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen).

Eleverne får således en platform hvor de kan dele materiale med deres klassekammerater, arbejde med faglige aktiviteter og kommunikere med deres lærer. Der ligger naturligvis et stort arbejde i selve portalen, også for kommunen, fordi der vil være mange systemer, der skal kunne tale sammen. Samtidig skal det sikres, at der er let og sikker adgang til systemet. 
Arbejdet med de interne systemer og udbredelsen til skolerne skal stå færdigt i udgangen af 2017.  

Du kan læse mere om brugerportalinitiativet til den digitale folkeskole på KL's hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar