onsdag den 1. oktober 2014

Printstrategi 2014 - 2016

I Uddannelse & Læring har vi nu i 2,5 år arbejdet med 'Den digitale Skole' som en del af 'Digitaliseringsstrategi 2011-2015'. Som et led i strategien, 'Den digitale Skole', har Uddannelse og Læring udarbejdet en printstrategi.

Printstrategien har det formål, at gøre Vejle til en grøn og bæredygtig kommune ved at reducere skolernes brug af print. Kommunen har et ønske om, at give både elever og lærer bedre kompetencer til, at begå sig i en digital verden.

Målet er at opnå en halvering af print i både 2015, og endnu en halvering i 2016.

For at nå i mål med strategien er det en forudsætning at både elever og lærer, anvender computere eller tablets til at producere, læse og dele digitale dokumenter.

Det er naturligvis en ambitiøs målsætning, hvor både elever og lærere skal ændre deres måde at forstå arbejdet i skolen på. For nogle vil det allerede nu være naturligt at 'digitalisere' undervisningen, mens andre vil skulle gennem en omstilling. Denne omstilling håber vi vil gå smertefrit, da de fleste skoler allerede er blevet meget digitale.

Selve strategien kan findes her. Du kan også få et hurtigt overblik via Powerpoint.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar