mandag den 20. oktober 2014

Temadag om Elevplans-værktøjer

Dato:                 Mandag d. 17. november 2014
Tidsrum:           09.00 – 15.00
Sted:                 Hornstrupcentret:
Målgruppe:       Skoleledelser og pædagogisk ansatte
Begrænsning:   3 personer/skole
Forudsætning:  Både ledelse og ansatte er repræsenteret

Krav til alle aktører:  
De forskellige platforme skal kunne interagere med KMD Education og kunne opfylde de forpligtelser, der er til uddannelsesplanen, som skal indrapporteres pr. 1. december.
Mulighed for at afprøve de respektive platforme inden d. 17. november
      

Program:
09.00 – 09.25    Ankomst og kaffe
09.25 - 09.30     Velkomst v/chef for Udd. & Læring, Anette Jensen
09.30 – 10.30    ItsLearning præsenterer elevplansværktøjet i SkoleIntra
                        v/salgskonsulent Ole Gram Clausen
10.30 – 11.00    Kaffepause
11.00 – 12.00    UV-Data præsenterer elevplansværktøjet ”Min uddannelse”
                        v/Anette Larsen

12.00 – 12.45    Frokost

12.45 – 13.45    KMD præsenterer elevplansværktøjet ”Vokal”
                        v/salgskonsulent Mette Lysemose Jensen
13.45 – 14.00    Kaffepause
14.00 – 15.00    Intern debat / proces om de tidligere indlæg + opsamling

Leder af UU-Vejle Kjeld Petersen er inviteret


Tilmelding til: Berit Johansen, Læringscenterkontoret – tlf. 768 15064 eller på e-mail:   bekjo@vejle.dk
                      Senest d. 31. oktober 2014

Med venlig hilsen
Karsten Boll          &      Arno Vesterholm
Skolebibliotekskonsulent        IT-konsulent

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar