fredag den 28. november 2014

Teknologi i Folkeskolen

De seneste år er der sket en meget interessant udvikling i den type af it der anvendes i skolen.
Det er ikke mange år siden, at skolerne havde dedikerede computerlokaler. I dag er de lokaler i høj grad nedlagt. I stedet er computeren rykket ind i klasselokalet, og blevet integreret i undervisningen generelt.

Det at computeren er blevet integreret i alt undervisning, betyder dog ikke at den ligner sig selv. I Vejle Kommune er computeren i høj grad blevet erstattet af tablets hvilket i langt de fleste tilfælde vil være en iPad.
Sideløbende har Chromebooken også en del opmærksomhed fra skolerne i Vejle, hvor en del tester, mens andre allerede har udrullet dem til flere elever.

Fælles for både iPaden og Chromebooken er at de begge er meget afhængige af netforbindelse både for at fungere og for at eleverne får det fulde udbytte af at anvende disse i undervisningen. Det er i dette lys at man skal forstå den store satsning på det trådløse internet Vejle kommune har foretaget.
Tablets og trådløst internet er dog ikke nok for, at understøtte it som en central del af undervisningen. Selve undervisningen og skolen skal også digitaliseres, for at kunne opnå det fulde potentiale og sikre en tidssvarende undervisning.

I Uddannelse & Læring arbejder vi således hårdt på at understøtte udviklingen Vejle Kommunes skoler. Hardwaremæssigt er vi således godt med, og derfor ser man nu hvordan der satses på at skabe et godt udgangspunkt for undervisningen, hvor vi blandt andet arbejder med forløbsplanlægningsværktøjer og elevplansværktøjer. Disse værktøjer skal være medvirkende til, at skolen og undervisningen for alvor digitaliseres.

torsdag den 27. november 2014

En ny folkeskole - understøttet af it

26. november afholdt KL konference om de store ændringer der både er sket, og vil ske, i den danske folkeskole, som følge af den teknologiske udvikling.

KL præsenterede det fælleskommunale brugerportalsintiativ. Brugerportalen har til formål at skabe bedre kommunikation mellem lærere og elever samt skole og forældre om elevernes læring og trivsel. For eleverne skal portalen været et sted, hvor de samlet kan få adgang til læringsforløb, mål, opgaver, og dele materialer mellem hinanden.

Der arbejdes endvidere på at skabe fælles standarder for kommunikation mellem programmerne der anvendes i skolen, således at det bliver lettere at skifte leverandør og at programmerne kan tale sammen.

Konferencen bød på mange oplæg både tekniske, teoretiske og praktiske. UC syddanmark og Nationalt Videncenter for Læring bidrog med en teoretiske vinkel, mens Århus, Odder og Vejle Kommune gav eksempler op håndtering af digitalisering i praksis.

Fra Vejle Kommune holdt direktør i Børn & Unge, Claus Svold, oplæg om hvor langt kommunen er med forberedelserne til brugerportalen og hvordan vi både i administrationen, skolerne og lærerne har arbejdet med nogle af de bagvedliggende systemer.
Claus Svold  beskrev blandt andet digitaliseringen, som det største teknologiske kvantespring i folkeskolens historie.

mandag den 24. november 2014

Vejle Kommune - Årets Iværksætterkommune

Den 19. november fik Vejle Kommune prisen som årets iværksætterkommune.

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard får overrakt prisen.
Prisen er blandt andet givet på baggrund af Green Tech Center og Spinderihallernes indsats.
Vejle Kommune får ros for det store arbejde der gøres for at skabe samarbejdsaftaler med andre aktører, både offentlige og private. Kommunen forsøger på denne måde, at facilitere kommunes iværksættere ved at skabe viden og netværk.
I bedømmelsen bliver der lagt vægt på det store arbejde der laves i forbindelse med skolerne og uddannelserne i kommunen.
"Vejle Kommune har gjort en stor indsats for at udvikle og støtte iværksætterkulturen lokalt. De har et bredt fokus med mange tilbud til etablerede iværksættere, og samtidig har de godt fat i uddannelsessektoren. Iværksætterkulturen bliver en naturlighed allerede fra skolealderen, og det skaber en rød tråd i iværksættermiljøet, som kommunen kan være stolt af.”(Uddrag fra Dansk Erhvervsfremmes pressemeddelelse)
Læsere af denne blog er allerede bekendt med mange af de initiativer, så som det netop afholdte Edison og FabLab@School, der er med til at styrke iværksætteri og kreativitet i skolerne.

fredag den 21. november 2014

Vifin: Digitale børn

12. november havde VIFIN premiere på deres første videoworkshop i Digitale børn projektet. Det blev en rigtig skæg formiddag og her er en lille smagsprøve på hvad vi legede med.


Se evt. VIFINs kursuskatalog

Eller kontakt VIFIN, Jacob Knudsen og Niels Ole Ankerstjerne(Noa) direkte her

onsdag den 19. november 2014

Projekt Edison 2014

Siden i mandags har elever fra hele Vejle Kommune indtaget lokalerne i Spinderihallerne i forbindelse med Projekt Edison. Projektet er en lærerig opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse, hvor eleverne gennemgår en innovation læringsproces.  Igennem processen får eleverne både lov til, at lære om koncept- og produktudvikling i både teori og praksis. 


Det overordnede tema alle elever har arbejdet under i år er "Energi", resten var op til eleverne at fortolke. Fra mandag til onsdag findes der hver dag de fire bedste ideer og alle 12 innovative ideer går videre til landsfinalen der finder sted i Fredericia.

Entreprenørskab/Young Enterprise står bag Projekt Edison, der er et nationalt undervisningsprogram og er dem, der har fastsat årets tema.

Læs mere om projektet her. 

mandag den 17. november 2014

Elevplansværktøjer - stort fremmøde


Den 17. november havde Karsten Boll indbudt  til temadag om elevplansværktøjer.

75 lærere, pædagoger og ledere var mødt frem. Temadagen bød på en præsentation af tre forskellige elevplansværktøjer.

Alle elever i folkeskolen skal have en elevplan, som understøtter en systematisk løbende evaluering, opfølgning og forbedring af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Elevplanen skal være digital og indeholde fremadrettede læringsmål, status og opfølgning. Elevplanen skal have fokus på at udfordre og afklare elevens uddannelsesvalg.

På temadagen viste It's Learning deres elevplansværktøj integreret med Skoleintra.
UV-data præsenterede deres nye udgave "MinUddannelse" og KMD viste Vokal, som integreres med Education.

De fremmødte deltagere havde fokus på hvordan elevplansværktøjer også kunne være med til at motivere eleverne med synliggørelse af eleven faglige og sociale progression. Der blev også lagt væt på,  hvordan hvordan de tre elevplansværktøjerne indgår i - og kan styrke - dialogen med forældrene. 

I diskussionen af produkterne, blev der særligt lagt vægt på at systemet skal være brugervenligt for lærere, administration, elever og forældre. Endvidere blev vigtigheden af integration og forenkling af de eksisterende systemer fremhævet

fredag den 14. november 2014

Husk info om 3D printere 25. november

Der er infomøde om 3D printere 25. november kl. 14 - 17 i Spinderihallerne

Se mere her


onsdag den 12. november 2014

It-vejledermøde på Øster Starup skole

Tirsdag 11. november var der it-vejledermøde på Øster Starup Skole.
På mødet, der havde overraskende stort fremmøde, blev der diskuteret flere forskellige
problemstillinger for it på skolerne.

Der har været nogle udfordringer i forbindelse med ændringer i den måde, hvorpå Apple iPads administreres. Dette betyder at der ligger et større arbejde foran både Uddannelse & Læring og it-vejlederne. Ændringerne betyder at skolerne får nye administrationsmuligheder i forhold til iPads, men det betyder også at App-indkøb forenkles. Der arbejdes i øjeblikket intensivt på at komme gennem disse udfordringer for at sikre en så gnidningsfri overgang som muligt.

På mødet blev der diskuteret hvordan FabLab@School bedst bliver udnyttet, og hvordan dette får værdi for undervisningen. Her kom der mange meget interessante inputs til både den pædagogiske og praktiske vinkel.

Mødet blev endvidere brugt til at diskutere mere praktisk, hvordan skolernes it udvikles i den nærmeste fremtid. Centralt for udviklingen er en ny printstruktur, hvor der arbejdes på at simplificere udskrift, samtidig med at det gøres tilgængeligt på alle typer af enheder.

Praktisk blev det også til en diskussion af hvordan det trådløse netværk kan forbedres, sådan at det bedre kan overkomme spidsbelastningerne. De problemer der til tider opstår med netværket er selvfølgelig et område af høj prioritet, men er også en effekt af den store succes det har været med at digitalisere undervisningen.mandag den 10. november 2014

Forenklede Fælles Mål: It og medier

IT er en integreret del af skolens hverdag. Det afspejles også i Undervisningsministeriet de nye "Forenklede Fælles Mål", som beskriver overordnet kompetencemål for eleverne og hvad det forventes at eleverne kan på forskellige klassetrin.

I de forenklede fælles mål er der tre tværgående emner for alle fag. Disse emner er 'sproglig udvikling', 'innovation og entreprenørskab' og 'It og medier'.
For it og medier er der udarbejdet fire centrale punkter for elevernes kompetencer.

1. Eleven som kritisk undersøger     
Det er vigtigt, at eleverne lærer at søge, fortolke og sortere målrettet i informationer fra sociale- og massemedier. Derfor skal de lære målrette søgning, analyse, korrekt citering, referering og kildekritik.

2. Eleven som analyserende modtager
Eleverne møder i deres hverdag mange typer af digitale produktioner, som f.eks. faglige læringsressourcer, spil, indlæg i communities mv. Denne tilgængelighed bliver en udfordring for eleverne, fordi kravene til kritiske analyseevner skærpes, de skal kunne forstå afsender og modtager forhold og den påvirkning mediekommunikation kan have,

3. Eleven som målrettet og kreativ producent
Lette digitale produktionsmetoder giver eleverne nye muligheder for at udtrykke sig. Derfor skal eleverne gives kompetencer til at anvende og kommunikere via disse medier og lære at tilpasse sig målgrupper og vælge passende udtryksformer, f.eks i form af billeder, lyd og tekst. 

4. Eleven som ansvarlig deltager
Tilstedeværelsen af mange nye digitale, mobile og internetbaserede kommunikationsformer stiller nye krav til elevernes sociale og kommunikative kompetencer. Deltagelse i diverse fora og sociale netværk, betyder at eleverne har brug for at kunne reflektere over sociale kontekster, etik og interaktion. Eleverne har desuden brug for at forstå digitale rettigheder og principperne bag deling og genbrug af digitale medier.

Fra Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse uddybende om Forenklede Fælles Mål og se eksempler på hvordan dette kan bruges i undervisningen.

fredag den 7. november 2014

Konference: En ny folkeskole - understøttet af it.

Den 26. november afholder KL konference, omhandlende understøttelse af it i folkeskolen.
Konferencen fokusere på, hvordan teknologi kan være med til at dygtiggøre eleverne og fremme læring, trivsel og kommunikation i folkeskolen.

Endvidere vil der være rig mulighed for at få inspiration og viden om digitale løsninger, både gennem oplæg og praksiseksempler. Understøttelse af it i folkeskolen er naturligvis ikke uden udfordringer, derfor fokusere konferencen også på hvordan kommunerne imødekommer disse.

KL byder på flere oplæg om, etablering af dashboards, lærings- og samarbejdsplatforme, og det fælleskommunale brugerportalsinitiativ. Til konferencen vil der blandt andet være et oplæg af Børne- og ungedirektør i Vejle Kommune, Claus Svold, omhandlende "Brugerportalsinitiativet i Vejle Kommune".

Konferencen finder sted den 26. november i Nyborg. Du kan læse mere om konferencen på KL's hjemmeside.onsdag den 5. november 2014

Engelsk og digitale læremidler i indskolingen

Tirsdag den 4. november var Egtved skole vært for et møde med særligt fokus på engelsk og digitale muligheder i indskolingen. Til mødet var Lukas-skolen, Vifin og Uddannelse og Læring repræsenteret.

Mette Autzen og Leanette Vingborg Bech fra Egtved skole præsenterede nogle af de muligheder og udfordringer de møder i deres hverdag og ser for fremtiden. Fra friskolen Lukas-skolen fortalte John Ward om gode erfaringer med digital engelskundervisning. John har bl.a. lavet app'en 100Words og en række projektorienterede undervisningsforløb, hvor it og medier spiller en central rolle.

Diskussionen handlede om læringstilgange og udviklingsmuligheder. Mere konkret blev det til en samtale om, hvordan pædagogisk personale på et didaktisk grundlag får engageret eleverne i de digitale læremidler, herunder hvordan en undervisning kan lyst til læring og "selvstudier".

Et af de store emner, der blev diskuteret var vigtigheden af samarbejde og kreativitet i forbindelse med digital undervisning. I diskussionen af udviklingsmuligheder og undervisning af de yngste elever deltog Niels Ole Ankerstjerne (NOA) og Jacob Knudsen fra Vifin. NOA har stor erfaring med digitalisering og undervisning, hvilket også er et af Vifin's kernekompetencer. Jacob arbejder med Vejle Kommunes digitale satsning og strategi på førskoleområdet. Se siden Digitale Børn - Medieleg og læring

Der er etableret en spændende kontakt mellem VIFIN, Egtved skole og Lukas skolen.

Til mødet deltog:
Fra Egtved skole: Mette Autzen og Leanette vingborg
Fra Lukas-skolen: John Ward
Fra Vifin: Niels Ole Ankerstjerne og Jacob Knudsen
Fra Uddannelse & Læring: Mads Bo-Kristensen og Anders Juel Sørensen

mandag den 3. november 2014

"Maker" bevægelsen

Mark Hatch er direktør for TechShop i San Francisco og i  mange andre amerikanske byer, hvor disse teknisk og teknologisk avancerede medborgerhuse etableres. Mark Hatch er en del af den såkaldte maker- eller D.I.Y.-(Do-It-Yourself) bevægelse, hvor enhver med en god idé, kaster sig over prototypefremstilling, testning, deling og forfinelse af idéen. TechShops er stedet, hvor enhver kan gøre det - med alle tænkelige værktøjer (både analoge og digitale). Mod et mindre beløb i medlemsskab.

Hatch har skrevet en bog om sine erfaringer med at etablere TechShops, der benyttes af både borgere og virksomheder til at udvikle og virkeliggøre idéer. Flere store firmaer er opstået i miljøet - og vender tilbage for at udvikle nye idéer og produkter.

Klik her og se de første sider i bogen, der indledes med et "manifest", som indeholder ni principper eller regler for " (...) innovation in the new world of crafters, hackers and tinkerers" (innovation i en ny verden af håndværkere, hackere og 'tinkerer', dvs. 'nørklere'). En vidunderlig bog, som helt sikkert vil kunne inspirere de fablabs, som nu opstår i Vejle Kommune. I Spinderihallerne og lokalt på skolerne (omkring bl.a. faget "håndværk & design").

"The Maker Movement Manifest" vil kunne lånes gennem den kommunale fællessamling i løbet af november måned.