onsdag den 5. november 2014

Engelsk og digitale læremidler i indskolingen

Tirsdag den 4. november var Egtved skole vært for et møde med særligt fokus på engelsk og digitale muligheder i indskolingen. Til mødet var Lukas-skolen, Vifin og Uddannelse og Læring repræsenteret.

Mette Autzen og Leanette Vingborg Bech fra Egtved skole præsenterede nogle af de muligheder og udfordringer de møder i deres hverdag og ser for fremtiden. Fra friskolen Lukas-skolen fortalte John Ward om gode erfaringer med digital engelskundervisning. John har bl.a. lavet app'en 100Words og en række projektorienterede undervisningsforløb, hvor it og medier spiller en central rolle.

Diskussionen handlede om læringstilgange og udviklingsmuligheder. Mere konkret blev det til en samtale om, hvordan pædagogisk personale på et didaktisk grundlag får engageret eleverne i de digitale læremidler, herunder hvordan en undervisning kan lyst til læring og "selvstudier".

Et af de store emner, der blev diskuteret var vigtigheden af samarbejde og kreativitet i forbindelse med digital undervisning. I diskussionen af udviklingsmuligheder og undervisning af de yngste elever deltog Niels Ole Ankerstjerne (NOA) og Jacob Knudsen fra Vifin. NOA har stor erfaring med digitalisering og undervisning, hvilket også er et af Vifin's kernekompetencer. Jacob arbejder med Vejle Kommunes digitale satsning og strategi på førskoleområdet. Se siden Digitale Børn - Medieleg og læring

Der er etableret en spændende kontakt mellem VIFIN, Egtved skole og Lukas skolen.

Til mødet deltog:
Fra Egtved skole: Mette Autzen og Leanette vingborg
Fra Lukas-skolen: John Ward
Fra Vifin: Niels Ole Ankerstjerne og Jacob Knudsen
Fra Uddannelse & Læring: Mads Bo-Kristensen og Anders Juel Sørensen

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar