mandag den 10. november 2014

Forenklede Fælles Mål: It og medier

IT er en integreret del af skolens hverdag. Det afspejles også i Undervisningsministeriet de nye "Forenklede Fælles Mål", som beskriver overordnet kompetencemål for eleverne og hvad det forventes at eleverne kan på forskellige klassetrin.

I de forenklede fælles mål er der tre tværgående emner for alle fag. Disse emner er 'sproglig udvikling', 'innovation og entreprenørskab' og 'It og medier'.
For it og medier er der udarbejdet fire centrale punkter for elevernes kompetencer.

1. Eleven som kritisk undersøger     
Det er vigtigt, at eleverne lærer at søge, fortolke og sortere målrettet i informationer fra sociale- og massemedier. Derfor skal de lære målrette søgning, analyse, korrekt citering, referering og kildekritik.

2. Eleven som analyserende modtager
Eleverne møder i deres hverdag mange typer af digitale produktioner, som f.eks. faglige læringsressourcer, spil, indlæg i communities mv. Denne tilgængelighed bliver en udfordring for eleverne, fordi kravene til kritiske analyseevner skærpes, de skal kunne forstå afsender og modtager forhold og den påvirkning mediekommunikation kan have,

3. Eleven som målrettet og kreativ producent
Lette digitale produktionsmetoder giver eleverne nye muligheder for at udtrykke sig. Derfor skal eleverne gives kompetencer til at anvende og kommunikere via disse medier og lære at tilpasse sig målgrupper og vælge passende udtryksformer, f.eks i form af billeder, lyd og tekst. 

4. Eleven som ansvarlig deltager
Tilstedeværelsen af mange nye digitale, mobile og internetbaserede kommunikationsformer stiller nye krav til elevernes sociale og kommunikative kompetencer. Deltagelse i diverse fora og sociale netværk, betyder at eleverne har brug for at kunne reflektere over sociale kontekster, etik og interaktion. Eleverne har desuden brug for at forstå digitale rettigheder og principperne bag deling og genbrug af digitale medier.

Fra Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse uddybende om Forenklede Fælles Mål og se eksempler på hvordan dette kan bruges i undervisningen.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar