mandag den 17. november 2014

Elevplansværktøjer - stort fremmøde


Den 17. november havde Karsten Boll indbudt  til temadag om elevplansværktøjer.

75 lærere, pædagoger og ledere var mødt frem. Temadagen bød på en præsentation af tre forskellige elevplansværktøjer.

Alle elever i folkeskolen skal have en elevplan, som understøtter en systematisk løbende evaluering, opfølgning og forbedring af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Elevplanen skal være digital og indeholde fremadrettede læringsmål, status og opfølgning. Elevplanen skal have fokus på at udfordre og afklare elevens uddannelsesvalg.

På temadagen viste It's Learning deres elevplansværktøj integreret med Skoleintra.
UV-data præsenterede deres nye udgave "MinUddannelse" og KMD viste Vokal, som integreres med Education.

De fremmødte deltagere havde fokus på hvordan elevplansværktøjer også kunne være med til at motivere eleverne med synliggørelse af eleven faglige og sociale progression. Der blev også lagt væt på,  hvordan hvordan de tre elevplansværktøjerne indgår i - og kan styrke - dialogen med forældrene. 

I diskussionen af produkterne, blev der særligt lagt vægt på at systemet skal være brugervenligt for lærere, administration, elever og forældre. Endvidere blev vigtigheden af integration og forenkling af de eksisterende systemer fremhævet

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar