fredag den 28. november 2014

Teknologi i Folkeskolen

De seneste år er der sket en meget interessant udvikling i den type af it der anvendes i skolen.
Det er ikke mange år siden, at skolerne havde dedikerede computerlokaler. I dag er de lokaler i høj grad nedlagt. I stedet er computeren rykket ind i klasselokalet, og blevet integreret i undervisningen generelt.

Det at computeren er blevet integreret i alt undervisning, betyder dog ikke at den ligner sig selv. I Vejle Kommune er computeren i høj grad blevet erstattet af tablets hvilket i langt de fleste tilfælde vil være en iPad.
Sideløbende har Chromebooken også en del opmærksomhed fra skolerne i Vejle, hvor en del tester, mens andre allerede har udrullet dem til flere elever.

Fælles for både iPaden og Chromebooken er at de begge er meget afhængige af netforbindelse både for at fungere og for at eleverne får det fulde udbytte af at anvende disse i undervisningen. Det er i dette lys at man skal forstå den store satsning på det trådløse internet Vejle kommune har foretaget.
Tablets og trådløst internet er dog ikke nok for, at understøtte it som en central del af undervisningen. Selve undervisningen og skolen skal også digitaliseres, for at kunne opnå det fulde potentiale og sikre en tidssvarende undervisning.

I Uddannelse & Læring arbejder vi således hårdt på at understøtte udviklingen Vejle Kommunes skoler. Hardwaremæssigt er vi således godt med, og derfor ser man nu hvordan der satses på at skabe et godt udgangspunkt for undervisningen, hvor vi blandt andet arbejder med forløbsplanlægningsværktøjer og elevplansværktøjer. Disse værktøjer skal være medvirkende til, at skolen og undervisningen for alvor digitaliseres.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar