torsdag den 18. december 2014

Vi er flyttet sammen med Skolereformvejle.dk

I 2015 lægger Vejle Digitale Skoler indlæg og nyheder på Skolereformvejle.dk. Det er en fælles side for alle områder i Uddannelse & Læring. Bloggen "Vejle Digitale Skoler" bevares, fordi den indeholder en masse ressourcer, og dokumenterer, hvordan skolerne i Vejle Kommune er blevet digitale. Siden opdateres altså ikke med nyheder mv.

Udviklingen af it i folkeskolen går stærkt, og der er sket meget 
siden Vejle Digitale Skoler blev lanceret i 2011. Med udgangen af 2015 er vi i mål med strategien "Den Digitale Skole". I januar 2015 går vi igang med at formulere strategien for it på skoleområdet 2016-20. 

It er blevet en integreret del af skolens hverdag. Jf. Skolereform og nye Fælles Mål.  Det giver ikke længere mening at  tale om it som en særskilt disciplin i skolen. Vi skal stadig have et stærkt fokus på it, og det er rigtig vigtigt, at it optræder sammen med alle andre områder i skolen. Derfor er det også naturligt at Vejle Digitale Skoler nu flytter til Uddannelse & Lærings fælles hjemmeside.

Indholdet af artiklerne på Vejle Digitale Skoler vil ikke ændre sig som følge af skiftet, men det vil blive lettere for læseren at følge med i hvad Uddannelse og Læring ellers har af spændende projekter.

mandag den 15. december 2014

KL holder Børn & Unge Topmøde


Den 29. til 30. januar afholder KL, Børn og Unge topmøde i Aalborg.

Børn og Unge topmødet slår det tidligere Skolerigsdag og Børnetopmøde sammen og omhandler således hele børn- og ungeområdet.
"Årets Børn & Unge Topmøde sætter fokus på læring og trivsel for alle børn og unge i dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse."

Torsdag den 29. vil Vejle kommune bl.a. være til stede, sammen med Aarhus og Silkeborg, i form af FabLab@School.dk samarbejdet. Fra hver kommune vil der være fire elever, en pioner, en lableder og en projektleder, der demonstrere hvordan FabLab kan bruges i undervisningen.


Du kan læse mere om konferencen på KL's hjemmeside.
Programmet for kan hentes her.

fredag den 12. december 2014

Netværket "Potentialer mødes"

Yves Hensen og Rasmus Ullerup har taget initiativ til  "Potentialer mødes" - et netværk om skoleudvikling for  lærere og pædagoger i Vejle Kommune. Yves og Rasmus er lærere på henholdsvis Skovagerskolen og Ungdomscenter Vejle.  Uddannelse & Læring støtter dem i det ved at give skolerne midler til vikardækning, sørge for lokaler og forplejning til fysiske netværksmøder osv.

Læs mere om netværket på bloggen http://netvaerket.skoleblogs.dk. Hent plakaten som pdf her.onsdag den 10. december 2014

ProjektApp.dk

ProjektApp.dk er en ny og spændende applikation til at strukturere arbejdet med den obligatoriske projektopgave i 9 klasse. 
Appen kan benyttes af eleverne som en hjælp til arbejdet med projekter, ligesom læreren har mulighed for at følge elevernes arbejde og give respons.
App'en giver mulighed for at samle opgaven, logbøger, video, billeder og lyd, et sted. App'en er således et stærkt værktøj for eleverne når de skal samarbejde og strukturere deres opgave. Ligeledes har både lærere og forældre mulighed for at følge projektets udvikling.
For læreren er der hjælp, vejledning og bedømmelse.
Du kan logge ind med dit Uni-login og afprøve aplikationen på http://projektapp.dk/ 

mandag den 8. december 2014

Danske skoleelevers it-kompetencer

En ny undersøgelse viser, at danske skoleelevers it-kompetencers generelt ligger i top, kun overgået af tjekkiske skoleelever.
De danske skole elever klarer sig generelt godt, men rapporten påpeger dog, at tesen om de danske unge som digitalt indfødte kan udfordres.

Undersøgelsen, der er foretaget blandt elever i 8. klasse viser, at knap halvdelen af de danske elever i 8. klasse kan udføre basale og eksplicit opstillede informationsindsamlings- og håndteringsopgaver. Cirka en tredjedel kan sortere hensigtsmæssigt informationer til besvarelse af konkrete opgaver, vurdere motiver og forstå en mulig hensigt fra forfatteren.
Det er dog de færreste elever, der har evner til konkret at vurdere informationens anvendelighed baseret på kritisk vurdering af kildens pålidelighed på baggrund af indhold og ophav.  
Undersøgelsen viser altså, at de danske elevers kompetencer er gode men ikke særligt avancerede.

Undersøgelsen afdækker også hvordan kommuner, skoler og lærere anskuer og anvender it. Generelt er der et stort ønske om forbedringer af hardware, på trods af at Danmark er et af de lande med højst udbredelse af it.

De danske lærere er blandt de mest positivt indstillede over for integration af it i undervisningen, og er blandt dem der oftest anvender it i den daglige undervisning. 
Fra lærere og it-vejledere er der dog et generelt ønske om støtte til udvikling af it-kompetencer.

Det interessante ved undersøgelsen er, at den netop peger på nogle svagheder blandt eleverne, som der de forenklede fælles mål satser på at forbedre.

Hent rapporten her

fredag den 5. december 2014

FabLab arrangementer i december

FabLab i spinderihallerne afholder i december måned to arrangementer.
Du kan få en introduktion til FabLab eller prøve i praksis at 3D-printe din egen julekageform.

FabLabTalk i FabLab Spinderihallerne
Har du endnu ikke besøgt det åbne digitale værksted i Spinderihallerne, så benyt chancen på tirsdag 9. december, hvor du har mulighed for at høre en ”FabLabTalk”. Her kan du møde møbeldesigner Freja Breddam Overgaard og "elektroniknørd" Stefan Nahnsen, der fortæller om, hvordan de samarbejder på tværs af fagligheder; hvordan Freja udvikler og arbejder med digitale teknologier, og hvordan Stefan har bygget sin egen CNC fræser.
Arrangementet er kl. 18.30.
Sted: FabLab Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 vejle
Pris: Gratis
Tilmæld dig arrangementet her


3D-print din julekageform
Lab Leder Ana Catarina Cabral viser, hvordan du kan lave kageforme i 3D-print.
Tid: 16. december kl. 14.00-20.00
Sted: FabLab Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle.
Pris: Gratis, du betaler kun for eventuelle materialer
Deltagere: Der er ingen tilmelding, kig bare forbi.

Læs mere på linket her, eller kontakt Ana Catarina Cabral, ancde@vejle.dk

mandag den 1. december 2014

Folkeskolens nye fælles brugerportal

Børne- og Ungedirektør i Vejle Kommue, Claus Svold, holdt onsdag den 26/11 oplæg ved KL's konference: 'En ny folkeskole - understøttet af IT'. Folkeskolen skal i 2016 have en ny fælles brugerportal. Se tidligere omtale af konferencen initiavet her på bloggen. 

Claus Svold beskrev digitalisering som skolens første og eneste teknolgiske kvantespring i 200 år. Han fortalte om digitalisering på skoleområdet i Vejle Kommune og om, hvordan han ser brugerportalsintiativet i relation til de skridt, kommunen har taget - og er i færd med at tage. Endelig gav Claus Svold sit bud på, hvordan brugerportalsinitiativet bør forstås i forhold til de digitale behov, en kommune har på skoleområdet.

Via dette link kan du se slides'ene fra oplægget.