mandag den 8. december 2014

Danske skoleelevers it-kompetencer

En ny undersøgelse viser, at danske skoleelevers it-kompetencers generelt ligger i top, kun overgået af tjekkiske skoleelever.
De danske skole elever klarer sig generelt godt, men rapporten påpeger dog, at tesen om de danske unge som digitalt indfødte kan udfordres.

Undersøgelsen, der er foretaget blandt elever i 8. klasse viser, at knap halvdelen af de danske elever i 8. klasse kan udføre basale og eksplicit opstillede informationsindsamlings- og håndteringsopgaver. Cirka en tredjedel kan sortere hensigtsmæssigt informationer til besvarelse af konkrete opgaver, vurdere motiver og forstå en mulig hensigt fra forfatteren.
Det er dog de færreste elever, der har evner til konkret at vurdere informationens anvendelighed baseret på kritisk vurdering af kildens pålidelighed på baggrund af indhold og ophav.  
Undersøgelsen viser altså, at de danske elevers kompetencer er gode men ikke særligt avancerede.

Undersøgelsen afdækker også hvordan kommuner, skoler og lærere anskuer og anvender it. Generelt er der et stort ønske om forbedringer af hardware, på trods af at Danmark er et af de lande med højst udbredelse af it.

De danske lærere er blandt de mest positivt indstillede over for integration af it i undervisningen, og er blandt dem der oftest anvender it i den daglige undervisning. 
Fra lærere og it-vejledere er der dog et generelt ønske om støtte til udvikling af it-kompetencer.

Det interessante ved undersøgelsen er, at den netop peger på nogle svagheder blandt eleverne, som der de forenklede fælles mål satser på at forbedre.

Hent rapporten her

1 kommentar:

  1. Der er underligt, at der efterspørges bedre hardware, når de kompetencer eleverne mangler er at sortere og kritisk vurdere kilder. De kompetencer kræver ikke noget særligt hardware.

    IT i skolen er stadig i sin spæde start, og indtil nu har vi primært sat strøm til den måde, vi har undervist på i mange år. Det er nok også derfor, at lærere ønsker sig støtte til udvikling af it-kompetencer, fordi de godt kan se det enorme potentiale som it-støttet undervisning har, men er i tvivl om, hvordan de skal udnytte det.

    Det vigtige bliver at flytte eleverne, så de bliver digitale skabere i stedet for blot digitale forbrugere.

    SvarSlet