mandag den 1. december 2014

Folkeskolens nye fælles brugerportal

Børne- og Ungedirektør i Vejle Kommue, Claus Svold, holdt onsdag den 26/11 oplæg ved KL's konference: 'En ny folkeskole - understøttet af IT'. Folkeskolen skal i 2016 have en ny fælles brugerportal. Se tidligere omtale af konferencen initiavet her på bloggen. 

Claus Svold beskrev digitalisering som skolens første og eneste teknolgiske kvantespring i 200 år. Han fortalte om digitalisering på skoleområdet i Vejle Kommune og om, hvordan han ser brugerportalsintiativet i relation til de skridt, kommunen har taget - og er i færd med at tage. Endelig gav Claus Svold sit bud på, hvordan brugerportalsinitiativet bør forstås i forhold til de digitale behov, en kommune har på skoleområdet.

Via dette link kan du se slides'ene fra oplægget.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar