Strategi & Inspiration

Klik for at åbne
Klik for at åbneSeniorkonsulent Bente L. Jessen har koordineret udarbejdelsen af digitaliseringsstrategien og det tilhørende inspirationskatalog.

It-konsulent Hans Grue har lagt digitaliseringsstrategien  ind i Mindmeister. Få et hurtigt overblik over strategien. Klik her


Baggrund for udarbejdelse af strategien og inspirationskataloget er bl.a.:

Folkeskolen skal udfordre den digitale generation (2012) (Nuværende regerings 6 initiativer). Se her

Regeringen (oplæg fra august 2011) En digital folkeskole - En national strategi for folkeskolen. Hent her (Tidligere regerings 7 initiativer)

Teknologirådet (2011). Skoler og It-understøttelse af læring. Hent her

Kommunernes Landsforening (2010). Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 - 2015. Hent her

Kommunernes Landsforening (2010) Nysyn på Folkeskolen. Hent her

Det Digitale Råd (2010) En business case for fremtiden. Hent her

Højhastighedskomiteen (2010) Danmark som højhastighedssamfund. Hent her

Undervisningsministeriet (2009) Fælles Mål. It- og mediekompetence i Folkeskolen (Faghæfte 48). Hent her

Danmarks Evalueringsinstitut (2009) It i skolen - Erfaringer og perspektiver. Hent her


Digitaliseringsstrategi for: 
Sprogcenter Vejle, Ungdomsskolen og Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)

Klik for at åbne
Seniorkonsulent Bente L. Jessen har koordineret udarbejdelsen af digitaliseringsstrategien for Sprogcenter Vejle, Ungdomsskolen og CSV